ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V AURES HOLDINGU

Souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které budou zpracovány v souladu s platnou legislativou. Tyto údaje poskytuji společnosti AURES Holdings a.s., IČ 01759299, se sídlem Dopraváků 874/15, Praha 8, 184 00 (dále jen „Správce“), a to za účelem (i) zprostředkování zaměstnání na dobu trvání výběrového řízení, nejdéle však na dobu 6 měsíců od přijetí odpovědi na inzerát Správcem a (ii) uchování v databázi Správce a zasílání nabídek pracovních pozic v rámci společnosti Správce a/nebo holdingu AURES, a to na dobu 5 let od přijetí odpovědi na inzerát Správcem.

Beru na vědomí, že výše uvedený souhlas mohu kdykoli odvolat.

Dále beru na vědomí, že mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pravidla Správce pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.aaaauto.cz/osobniudaje

Vložit životopisZavřít


# Nahráno # #
Zavřít Tyto údaje poskytuje uživatel společnosti AURES Holdings a.s., IČO: 01759299, se sídlem Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 8, Čimice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19139 (dále jen „Správce“), výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání, a to na dobu trvání výběrového řízení. Uživatel má právo požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona a o vysvětlení či odstranění stavu podle § 21 Zákona, pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem. Výše uvedený souhlas může uživatel kdykoli odvolat. Správce bude s osobními údaji uživatele nakládat v souladu s právními předpisy vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě uživatele, kterého se údaje týkají.

Kontaktujte násZavřít

Zavřít Tyto údaje poskytuje uživatel společnosti AURES Holdings a.s., IČO: 01759299, se sídlem Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 8, Čimice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19139 (dále jen „Správce“), výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání, a to na dobu trvání výběrového řízení. Uživatel má právo požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona a o vysvětlení či odstranění stavu podle § 21 Zákona, pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem. Výše uvedený souhlas může uživatel kdykoli odvolat. Správce bude s osobními údaji uživatele nakládat v souladu s právními předpisy vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě uživatele, kterého se údaje týkají.
Facebook LinkedIn Instagram Proudly